Team Kindcentrum Heiligerlee

Ons team bestaat uit 6 leerkrachten, één onderwijsassistent, een conciërge, een IB-er en een directeur (tevens leerkracht).

Daarnaast  een vakleerkracht bewegingsonderwijs. Alle leerlingen, van groep 1 tot en met groep 8 krijgen minimaal twee uur bewegingsonderwijs, waarvan een uur van de vakleerkracht bewegingsonderwijs. Het andere uur bewegingsonderwijs wordt verzorgd door de eigen leerkracht die hiervoor bevoegd is.

Vanaf groep 5 kunnen kinderen, mits er voldoende aanmeldingen zijn, Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) of godsdienst onderwijs (GVO) volgen.
Deze vakken worden gegeven door externe, speciaal hiervoor opgeleide vakleerkracht.

Verder komt er op onze school een vakdocent drama en een lees-/mediawijsheid consulente voor alle groepen.

Ons team