Groep 3/4

In groep 3/4 wordt lesgegeven door juf Brenda en juf Esmée. Juf Brenda is er van maandag t/m woensdag en juf Esmée van woensdag t/m vrijdag. Op de woensdag wordt de groep gesplitst. Groep 3 bij juf Brenda en groep 4 bij juf Esmée.

Als je ze vraagt wat er nou zo leuk is aan lesgeven in groep 3 en 4 zeggen ze:

In groep 3/4 leren de kinderen lezen en schrijven! Het is een feest om te zien dat ze allemaal zelf een boek kunnen lezen en een verhaal kunnen schrijven.

Wat zijn nou de belangrijkste dingen die uw kind leert in groep 3?

· Lezen: eerst worden alle letters aangeboden en kunnen de kinderen woorden en vervolgens korte zinnen lezen. Als alle letters worden gekend, wordt de moeilijkheidsgraad van de woorden en zinnen vergroot. We leggen bij ons op school niet de nadruk op snel lezen, maar op goed lezen en doorlezen.

· Schrijven: we leren de schrijfletters en werken toe naar een verbonden handschrift.

· Rekenen: de erbij en eraf sommen t/m 20, hele uren en halve uren bij klokkijken, geldsommen, meten en wegen.

· Samen met groep 4 wordt er invulling gegeven aan wereldoriëntatie. Dit vak combineert aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. Vaak wordt er in thema's gewerkt.

 

En in groep 4?

· Lezen: de kinderen leren langere woorden lezen en woorden met specifieke leesmoeilijkheden. Ook sturen we aan op goed lezen en doorlezen. Het leesbegrip krijgt dit jaar meer nadruk, door naast technisch lezen ook het begrijpend lezen te oefenen. We gaan op zoek naar antwoorden op de vragen: wie, wat ,waar, wanneer, waarom en hoe.

· Schrijven: de kinderen leren alle hoofdletters schrijven en ook is er veel aandacht voor het juist verbinden van de letters.

· Rekenen: het automatiseren van de sommen t/m 20, de erbij en eraf sommen t/m 100, de keertafels t/m 10, de digitale tijd in hele en halve uren, meten: meter, decimeter, centimeter en millimeter, wegen: kilogram, gram. Geld: muntgeld en de biljetten t/m 100.

· Spelling: de kinderen leren woorden correct schrijven met het toepassen van spellingsregels ( bv eind -d of -t), het onthouden van weetwoorden ( ei/ij, au/ou, f/v, z/s) en klankzuivere woorden (bv krans)

· Taal: Woord- en zinsbouw: ze leren zinnen te vormen, langer te maken, te veranderen. Ze leren een verhaal te schrijven. Ze leren woorden in een zin te benoemen. Woordenschat: we leren iedere week de betekenis van 25 nieuwe woorden.

Zou u meer willen weten over wat uw kind leert in groep 3 en in groep 4? Dan mag u dit natuurlijk altijd aan de juf vragen. Maar ook op internet is veel vinden. Zo staat er op de site van Ouders van Nu veel informatie voor als uw kind naar school gaat. Klik op de knop hieronder om naar deze website te gaan.

Info groep 3     Info groep 4                                                                  

Wilt u uw kind ondersteunen in deze periode? Het stimuleren van lezen is van heel groot belang. Samen met uw kind boekjes lezen en (ook heel belangrijk voor de taalontwikkeling) het regelmatig voorlezen aan uw kind. Het werkt vaak prettig om dit op een vast moment op de dag te doen. Na het eten of voor het naar bed gaan.

Tenslotte nog dit:

U bent van harte welkom om eens binnen te lopen. Hier hoeft niet altijd een duidelijke reden of vraag aan ten grondslag te liggen.

 

 

Nieuwsbrief 1 schooljaar 2022-2023

Gepubliceerd door: OBS Heiligerlee
Beste ouders en verzorgers,Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar. Hierin kunt u informatie lezen over o.a. de eerste contactmomenten die al voor volgende week gepland staan.Met vriendelijke groet,Yvonne Rusch
 

Strategisch beleidsplan 2019-2023 Ruimte voor morgen!

Gepubliceerd door: OBS Heiligerlee
In deze folder informeren wij u over ons nieuwe strategisch beleid ‘Ruimte voor morgen!’ Iedere vier jaar kijken wij als organisatie naar wat we bereikt hebben de afgelopen periode en naar wat we de komende jaren willen bereiken. De afgelopen vier jaar hebben we veel van onze doelen beha…
 

 OBS Heiligerlee

Adjunct directeur: Yvonne Rusch

Schoollaan 5
9677 PV, Heiligerlee

0597 - 43 07 30

obsheiligerlee@sooog.nl