Introductie

OBS Heiligerlee is een gezellige dorpsschool met ca. 85 leerlingen. Onze leerlingen zijn voornamelijk woonachtig in Heiligerlee en Winschoten, maar ook uit Westerlee, Beerta en Scheemda. Voor ons staat het welzijn van uw kind(-eren) centraal. Er is veel aandacht voor de manier waarop kinderen en leerkrachten met elkaar omgaan. Dat maakt dat kinderen zich op hun gemak voelen en met plezier naar school gaan. Leren met plezier gaat een stuk gemakkelijker!

Obs Heiligerlee is gehuisvest in een karakteristiek schoolgebouw met een frisse uitstraling. Het  ligt aan de Schoollaan, nabij sportpark “De Hoogte” te Heiligerlee.

In ons schoolgebouw is ook een peuterspeelzaal (De Duimpiepers) en een buitenschoolse opvang (BSO 'De Reuzen' van Kinderopvang Oldambt). Deze laatste biedt zowel vóór- als naschoolse opvang. Voor u als ouder makkelijk alles onder één dak!

OBS Heiligerlee is een openbare school. Dat wil zeggen dat iedereen welkom is, ongeacht sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Onze school is een plaats waar verschillende opvattingen en levensstijlen elkaar kunnen ontmoeten, op basis van wederzijds respect en vertrouwen.

We werken met gecombineerde klassen, waar kinderen mét en ván elkaar leren. Door onze manier van werken is de effectieve leertijd  hoog en is er  individuele aandacht voor onze leerlingen.

Waar staat OBS Heiligerlee voor?

De kinderen optimaal laten ontwikkelen in overeenstemming met hun mogelijkheden waardoor ze zo goed mogelijk zijn toegerust voor hun verdere schoolloopbaan.

Wanneer u meer hierover wilt lezen, download dan de Schoolgids en/of het Schoolplan onder het kopje Informatie -> Downloads.

 

Wat gaat er allemaal gebeuren ?

Er zijn op dit moment nog geen agendaitems toegevoegd.

 OBS Heiligerlee

Adjunct directeur: Yvonne Rusch

Schoollaan 5
9677 PV, Heiligerlee

0597 - 43 07 30

obsheiligerlee@sooog.nl