Onze leerlingenraad

*Wat is een leerlingenraad? *


Een leerlingenraad is een groep van enthousiaste vertegenwoordigers bestaande uit en leerlingen van de school, die zich inzet voor een goede en prettige gang van zaken op de school. In ons geval gaat het om leerlingen uit de groep 6 t/m 8. Het is belangrijk dat de school luistert naar wat leeft onder de leerlingen. De leerlingenraad praat daarom regelmatig met een (of meer) vertegenwoordiger(s) van de school over onderwerpen die voor allen van belang zijn.

Onze leerlingenraad bestaat uit:

Kyan en Rosalie, uit groep 6;

Eline en Faye, uit groep 7; 

Milan en Ilse, uit groep 8.

Samen met onze onderwijsassistent Joyce Dammer komt de leerlingenraad 6 keer per jaar bij een om samen te vergaderen. De eerste vergadering vindt plaats op 28 oktober 2023.

 De volgenda vergaderingen staan gepland op:

- 23 november 2023
- 25 januari 2024
- 21 maart 2024
- 23 mei 2024
- 4 juli 2024


Ideeënbus
Alle kinderen kunnen hun ideeën meegeven aan de leerlingenraad door o.a. hun idee in de ideeënbus te stoppen.

 Kindcentrum Heiligerlee

Directeur: Yvonne Rusch

Schoollaan 5
9677 PV, Heiligerlee

0597 - 43 07 30

obsheiligerlee@sooog.nl