Zelfstandig werken

Er is een verschil tussen zelfstandig verwerken en zelfstandig werken. Bij het zelfstandig verwerken wordt het werken bedoeld dat leerlingen uitvoeren direct nadat ze een instructie hebben ontvangen.

Bij zelfstandig werken worden activiteiten van leerlingen bedoeld waarvan de instructie reeds op een eerder moment heeft plaatsgevonden waardoor de leerlingen de taken (voornamelijk) zonder bijdrage van de leraar kunnen uitvoeren. De taken die de leerlingen moeten uitvoeren staan vanaf medio groep 3 beschreven op een zg. weektaak. Binnen deze weektaak is er ruimte om de taken af te stemmen op het niveau en de interesses van de leerlingen. In groep 1/2 wordt gewerkt met een planbord. Ook op deze wijze realiseren wij gedifferentieerd onderwijs; kinderen die meer verdieping e/o uitdaging aankunnen krijgen ander zelfstandig werk dan kinderen die op bepaalde onderdelen extra oefenstof kunnen gebruiken.

Voor ons heeft de weektaak ook een pedagogisch doel; leerlingen begeleiden om hun zelfsturing en zelfverantwoordelijkheid te ontwikkelen. Dit hebben de leerlingen ook in het voortgezet onderwijs en daarna nodig.

 

Wat gaat er allemaal gebeuren ?

Er zijn op dit moment nog geen agendaitems toegevoegd.

 Kindcentrum Heiligerlee

Directeur: Yvonne Rusch

Schoollaan 5
9677 PV, Heiligerlee

0597 - 43 07 30

obsheiligerlee@sooog.nl