Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid is het verborgen kapitaal van scholen. De positieve betrokkenheid van ouders heeft een zeer belangrijke invloed op de schoolloopbaan van het kind.

Ouderbetrokkenheid beïnvloedt in de basisschoolleeftijd direct de schoolprestaties en het sociale gedrag van kinderen. Deze invloed strekt zich uit tot het doorzettingsvermogen, maar ook bijvoorbeeld de receptieve woordenschat. Ouderbetrokkenheid zorgt voor positief gedrag van het kind naar andere kinderen en volwassenen en vermindert probleemgedrag in de lesgroep. Ook bevordert het een positieve houding ten aanzien van leren.

Een positieve betrokkenheid van ouders versterkt het onderwijsrendement en resulteert erin dat het kind vaker het vervolgonderwijs afmaakt. In de basisschoolleeftijd is het effect van positieve Ouderbetrokkenheid op de ontwikkeling van het kind zelfs groter dan het effect dat wordt veroorzaakt door het verschil in de kwaliteit van scholen!

Het is hierom erg belangrijk dat school en ouders goed met elkaar samenwerken. U bent een onmisbare schakel in de relatie tussen school en uw kind. School en ouders vormen de basis waarop uw kind moet kunnen bouwen en vertrouwen. We hebben elkaar gedurende de hele schoolcarrière van uw kind nodig. Daarom willen we met u samenwerken, acht jaar lang en elk jaar opnieuw, opdat uw betrokkenheid tot succes leidt. Doet u mee?

Samen vormen we de basis van de driehoek ouder-leraar-kind

School en ouders, schouder aan schouder. Samen met de leraar van uw kind staat u aan de basis van de driehoek leraar-ouder-kind.

Wat gaat er allemaal gebeuren ?

Er zijn op dit moment nog geen agendaitems toegevoegd.

 Kindcentrum Heiligerlee

Directeur: Yvonne Rusch

Schoollaan 5
9677 PV, Heiligerlee

0597 - 43 07 30

obsheiligerlee@sooog.nl