Strategisch beleid 2019-2023

In deze folder informeren wij u over ons nieuwe strategisch beleid ‘Ruimte voor morgen!’

Iedere vier jaar kijken wij als organisatie naar wat we bereikt hebben de afgelopen periode en naar wat we de komende jaren willen bereiken. De afgelopen vier jaar hebben we veel van onze doelen behaald.

Onze mensen zetten zich volledig in om het uiterste uit kinderen te halen, werken in hechte teams samen en zijn trots op hun school.

We zijn financieel gezond en de onderwijskwaliteit is op al onze scholen op orde.


Downloads

5353-SOOOG Ouderfolder