Protocol voorkoming lesuitval

De afgelopen jaren is het vinden van vervanging bij ziekte van leerkrachten in het basisonderwijs een toenemend probleem aan het worden. Ook binnen onze organisatie komt het voor dat de schoolleiding geen vervangers kan vinden. 
 
Binnen SOOOG hebben wij een PLUS-Pool opgezet om de grootste problemen rond vervanging op te lossen. Deze Plus-Pool is exclusief voor de scholen van SOOOG. Deze pool bestaat uit een aantal leerkrachten in vaste dienst die met voorrang zullen invallen bij ziekte of andere afwezigheid. Het kan echter toch nog voorkomen dat we geen invaller kunnen vinden. Het hieronder beschreven beleid wil een overzicht geven van de stappen die op onze school genomen worden bij ziekte of verlof van een van de leerkrachten. Uitgangspunt is altijd om lesuitval te voorkomen.

Downloads

Notitie protocol voorkoming lesuitval