Schoolondersteuningsprofiel

 Het School Ondersteuningsprofiel (SOP) beschrijft het aanbod aan onderwijs en ondersteuning, dat een school de leerlingen kan bieden (basisondersteuning), waar de school intern grenzen ervaart en met welke externe begeleiding de school de grenzen kan beslechten (extra ondersteuning). 

Downloads

Schoolondersteuningsprofiel