Groep 3/4

In groep 3/4 wordt lesgegeven door juf Brenda juf Thea.
Juf Brenda is er van maandag t/m woensdag en juf Thea op donderdag en vrijdag. 

Als je ze vraagt wat er nou zo leuk is aan lesgeven in groep 3 & 4 zeggen ze:

In groep 3/4 leren de kinderen lezen en schrijven!
Het is een feest om te zien dat ze allemaal zelf een boek kunnen lezen en een verhaal kunnen schrijven.

Wat zijn nou de belangrijkste dingen die uw kind leert in groep 3?

  • Lezen: eerst worden alle letters aangeboden en kunnen de kinderen woorden en vervolgens korte zinnetjes lezen. Als alle letters worden gekend wordt de moeilijkheidsgraad van de woorden en zinnetjes vergroot en werken we aan het verhogen van het leestempo.
  • Schrijven: alle letters worden in blokschrift geleerd, daarna gaan we over op de schrijfletters en het verbonden schrift.
  • Rekenen: de erbij en eraf sommen t/m 20, hele uren en halve uren bij klokkijken, geldsommen, meten en wegen.
  • Samen met groep 4 wordt er invulling gegeven aan wereldoriëntatie. Dit vak combineert aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. Vaak wordt er in thema's gewerkt.

En in groep 4?

  • Lezen: de kinderen leren langere woorden lezen en woorden met specifieke leesmoeilijkheden. Daarnaast wordt er geoefend met het verhogen van het leestempo en het leesbegrip. Het leesbegrip krijgt dit jaar meer nadruk door naast technisch lezen ook het begrijpend lezen te oefenen.
  • Schrijven: de kinderen leren alle hoofdletters te schrijven en ook is er veel aandacht voor het juist verbinden van de letters.
  • Rekenen: het automatiseren van de sommen t/m 20, de erbij en eraf sommen t/m 100, de keertafels t/m 10, de digitale tijd in hele en halve uren, meten: meter, decimeter, centimeter en millimeter, wegen: kilogram, gram. Geldsommen t/m 100.
  • Spelling: de kinderen leren woorden correct schrijven met het toepassen van spellingsregels ( bv eind -d of -t), het onthouden van weetwoorden ( ei/ij, au/ou, f/v, z/s) en klankzuivere woorden (bv krans)
  • Taal in beeld: ze leren zinnen te vormen, langer te maken, te veranderen. Ze leren een verhaal te schrijven.

Zou u meer willen weten over wat uw kind leert in groep 3 en in groep 4?
Dan mag u dit natuurlijk altijd aan de juf vragen.
Maar ook op internet is veel vinden. Zo staat er op de site van Ouders van Nu veel informatie voor als uw kind naar school gaat.
Klik op de knop hieronder om naar deze website te gaan.

Info groep 3     Info groep 4                                                                  

Elke ochtend wordt er tijd besteed aan het lezen, rekenen en schrijven.
In de middag besteden we tijd aan wereldoriëntatie, verkeer, muziek en creatieve vorming.

Voor al deze onderdelen wordt gebruik gemaakt van verschillende methodes, in groep 3 is dat veilig leren lezen voor lezen, spelling en taal.
Wereld in getallen voor rekenen. Spelling in Beeld en Taal in beeld.
Tekstverwerken en Nieuwsbegrip voor begrijpend lezen en Pennenstreken voor het schrijven.

In groep 4 begint het 'huiswerk', kinderen krijgen een dictee mee naar huis om te oefenen voor het controledictee. Ook krijgen ze de 'keertafels' mee.
Sommige kinderen krijgen extra oefenstof na overleg met de ouders. 

Wilt u uw kind ondersteunen in deze periode? Het stimuleren van lezen is van heel groot belang. Samen met uw kind boekjes lezen en (ook heel belangrijk voor de taalontwikkeling) het regelmatig voorlezen aan uw kind. Het werkt vaak prettig om dit op een vast moment op de dag te doen. Na het eten of voor het naar bed gaan.

Tenslotte nog dit:

U bent van harte welkom om eens binnen te lopen.
Hier hoeft niet altijd een duidelijke reden of vraag aan ten grondslag te liggen.