Regeling schorsing en verwijdering

Schorsing is een tijdelijke ontzegging tot de school. De leerling mag dan op school geen lessen meer volgen en voor de duur van de schorsing niet op school verschijnen.

De duur van de schorsing is maximaal vijf schooldagen. Schorsing is aan de orde wanneer de school bij ernstig wangedrag van een leerling of ouder(s)/verzorger(s) direct moet optreden en er tijd nodig is voor het zoeken naar een oplossing. Ernstig wangedrag kan bijvoorbeeld mishandeling zijn, diefstal of herhaald negeren van de schoolregels.

Het is van belang dat de school schoolregels heeft vastgesteld en dat die bij inschrijving aan de ouders/verzorgers bekend worden gemaakt. Om te waarborgen dat er op een uniforme wijze gehandeld wordt, is stichting breed de ‘Regeling schorsing en verwijdering vastgesteld’.

De regeling schorsing en verwijdering kunt u aan de rechterkant van deze pagina downloaden.

Downloads

Regeling Schorsing en Verwijdering