Nieuws

Strategisch beleidsplan 2019-2023 Ruimte voor morgen!

Strategisch beleidsplan 2019-2023 Ruimte voor morgen!
In deze folder informeren wij u over ons nieuwe strategisch beleid ‘Ruimte voor morgen!’ Iedere vier jaar kijken wij als organisatie naar wat we bereikt hebben de afgelopen periode en naar wat we de komende jaren willen bereiken. De afgelopen vier jaar hebben we veel van onze doelen behaald. Onze mensen zetten zich volledig in om het uiterste uit kinderen te halen, werken in hechte teams samen en zijn trots op hun school. We zijn financieel gezond en de onderwijskwaliteit is op al onze scholen op orde.
 

Sooog courant 2019 met jaarverslag 2018

Sooog courant 2019 met jaarverslag 2018
SOOOG vindt goede communicatie heel belangrijk. Ieder jaar schrijft het bestuur van SOOOG een bestuursverslag. Daarin staat bijvoorbeeld welk beleid het afgelopen jaar is gevoerd, hoe geld binnen de stichting is gebruikt en wat voor investeringen de stichting de komende jaren wil doen. Ook staat er in hoe de stichting in elkaar zit, wat de belangrijkste activiteiten zijn en hoe het er financieel voor staat. Het bestuur legt met het bestuursverslag verantwoording af. Deze krant is een publieksversie van het bestuursverslag van2018. Alle belangrijke informatie staat er in, op een prettige manier verteld.
 

Koningsspelen 2019

Koningsspelen 2019
Ook dit jaar heeft de Activiteiten Commissie van OBS Heiligerlee weer gezorgd voor leuke spelletjes voor de Koningsspelen 2019.
 

Afsluitend sport evenement Lycurgus

Afsluitend sport evenement Lycurgus
Dit jaar vond er een samenwerking plaats tussen SOOOG en Abiant Lycurgus.
 

Nationaal Schoolontbijt 2018

Nationaal Schoolontbijt 2018
 Om het belang van een dagelijks ontbijt onder de aandacht te brengen wordt jaarlijks het Nationaal Schoolontbijt georganiseerd. Vandaag ontbeten de kinderen daarom op school. Onze wethouder van onderwijs, de heer Bard Boon, at met ons mee. "Ontbijten is goed voor de ontwikkeling, energie en prestaties van een kind. Ik hoop dat het schoolontbijt kinderen en hun ouders laat beseffen hoe belangrijk een gezond ontbijt is", aldus de wethouder. Aan de ontbijttafel maakten de kinderen en de wethouder uitgebreid kennis met elkaar en wisselden ze van gedachten over gezonde voeding.
 

Judo

Judo
Vanaf 29 september krijgen alle kinderen van OBS Heiligerlee judoles.Op vrijdag 6 oktober was er een kijkles. 
 

Grote Rekendag

Grote Rekendag
Ieder jaar wordt de Grote Rekendag georganiseerd. Het is een dag voor alle basisscholen in Nederland en Vlaanderen (groep 1 t/m 8) die helemaal in het teken staat van rekenen. Het thema van deze editie was 'Meten'.Ze leerden onder andere: Maquettes en plattegronden. meten via vergelijken Het doel van de Grote Rekendag is kinderen onderzoekend te laten rekenen.Want zelf ontdekken levert inzichten op. En niet onbelangrijk: het maakt rekenen leuk!
 

Schaatsen

Schaatsen
Op vrijdag 27 januari gingen groep 5 t/m 8 samen schaatsen.Broertjes en zusjes, papa's & mama's, iedereen mocht mee.Het werd een gezellige middag! 
 

Paasontbijt

Paasontbijt
Op vrijdag 25 vond het paasontbijt plaats op school.De activiteitencommissie heeft ervoor gezorgd dat elke klas samen kon genieten van een heerlijk ontbijt. De hele school was vrolijk versierd en de tafels mooi te gedekt. 
 

Kerstdiner

Kerstdiner
Op 17 december vond weer het jaarlijkse kerstdiner plaats. Alle kinderen van OBS Heiligerlee hadden, samen met hun ouders, hun best gedaan op het maken van lekkere hapjes. En natuurlijk zag iedereen er feestelijk uit.Gelukkig hadden de juffen er, samen met de AC, voor gezorgd dat ook de school helemaal in kerststijl was.