Terug naar Nieuws

Sooog courant 2019 met jaarverslag 2018

Gepubliceerd op:
Sooog courant 2019 met jaarverslag 2018

SOOOG vindt goede communicatie heel belangrijk. Ieder jaar schrijft het bestuur van SOOOG een bestuursverslag. Daarin staat bijvoorbeeld welk beleid het afgelopen jaar is gevoerd, hoe geld binnen de stichting is gebruikt en wat voor investeringen de stichting de komende jaren wil doen. Ook staat er in hoe de stichting in elkaar zit, wat de belangrijkste activiteiten zijn en hoe het er financieel voor staat. Het bestuur legt met het bestuursverslag verantwoording af. Deze krant is een publieksversie van het bestuursverslag van2018. Alle belangrijke informatie staat er in, op een prettige manier verteld.

Foto's

Downloads

Sooog courant 2019

Bekijk ook

Strategisch beleidsplan 2019-2023 Ruimte voor morgen!

Strategisch beleidsplan 2019-2023 Ruimte voor morgen!
In deze folder informeren wij u over ons nieuwe strategisch beleid ‘Ruimte voor morgen!’ Iedere vier jaar kijken wij als organisatie naar wat we bereikt hebben de afgelopen periode en naar wat we de komende jaren willen bereiken. De afgelopen vier jaar hebben we veel van onze doelen behaald. Onze mensen zetten zich volledig in om het uiterste uit kinderen te halen, werken in hechte teams samen en zijn trots op hun school. We zijn financieel gezond en de onderwijskwaliteit is op al onze scholen op orde.

Koningsspelen 2019

Koningsspelen 2019
Ook dit jaar heeft de Activiteiten Commissie van OBS Heiligerlee weer gezorgd voor leuke spelletjes voor de Koningsspelen 2019.

Afsluitend sport evenement Lycurgus

Afsluitend sport evenement Lycurgus
Dit jaar vond er een samenwerking plaats tussen SOOOG en Abiant Lycurgus.