Vakleerkrachten

Alle leerlingen, van groep 1 tot en met groep 8 krijgen minimaal twee uur bewegingsonderwijs, waarvan een uur van de vakleerkracht bewegingsonderwijs. Het andere uur bewegingsonderwijs wordt verzorgd door de eigen leerkracht die hiervoor bevoegd is.

Vanaf groep 5 kunnen kinderen, mits er voldoende aanmeldingen zijn, Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) of godsdienst onderwijs (GVO) volgen.
Deze vakken worden gegeven door externe, speciaal hiervoor opgeleide vakleerkrachten.

Verder komen er op onze school een vakdocent Muziek, een vakdocent Drama en een vakdocent Beeldende Vorming. Zij geven les in alle groepen.

Ons team