Groep 5/6

In groep 5/6 geven juf Esmeé (maandag) en meester Marcel (dinsdag t/m vrijdag) les.

Als we Meester Marcel vragen wat er zo leuk is aan lesgeven dan zegt hij:

Er is geen enkele dag hetzelfde.
En ook de enthousiaste reacties van leerlingen tijdens de lessen maken elke dag weer leuk!

Ook al is geen enkele dag hetzelfde toch is er wel een patroon te ontdekken in de dagen.
In de ochtend is er vaak rekenen, taal, lezen en spelling. 
En 's middags komen de vakken als geschiedenis, aardrijkskunde, natuur & techniek en creatief aan de orde. 

Voor deze vakken wordt onder andere gebruik gemaakt van de volgende methodes: Wereld in Getallen (rekenen) , Taal / Spelling in beeld, Nieuwsbegrip ( begrijpend lezen), Naut ( natuur en techniek, Meander ( Aardrijkskunde), Brandaan ( Geschiedenis).

In groep 5 leren kinderen steeds langere zinnen te lezen. Taal en rekenen worden moeilijker en het beheersen van de spellingsregels belangrijker. Ook wordt er begonnen met voorbereidende topografie.
En in groep 6 komen staartdelingen en breuken aan bod. Bij taal blijven vooral spelling en grammatica belangrijk. Daarnaast wordt er geoefend met tekstbegrip. Ook de topografie van Nederland wordt behandeld en geoefend. Leerlingen moeten af en toe een werkstuk maken of een boekbespreking houden.

Zou u meer willen weten over wat uw kind leert in groep 5 en in groep 6? Dan mag u dit natuurlijk altijd aan Meester Marcel vragen. 
Maar ook op internet is veel vinden. Zo staat er op de site van Ouders van Nu veel informatie voor als uw kind naar school gaat.
Klik op de knop hieronder om naar deze website te gaan.
 
Info Groep 5         Info Groep 6                                               
 

In groep 5 en 6 krijgen de kinderen huiswerk mee als voorbereiding op de diverse toetsen. 
De leerlingen schrijven de datum op wanneer de toets is.
Verder kunnen de leerlingen huiswerk meekrijgen om extra te oefenen met bepaalde onderdelen.

Voor het behalen van de mooiste resultaten blijft de samenwerking tussen leerkracht, ouder en kind belangrijk.
Wilt u uw kind helpen? Ga dan eens samen met uw zoon of dochter kijken naar het huiswerk en vraag waar ze tegenaan lopen.

Tenslotte nog dit:

Mocht u iets willen weten of iets willen bespreken: loop dan binnen!

   

Nieuwsbrief 1 schooljaar 2022-2023

Gepubliceerd door: OBS Heiligerlee
Beste ouders en verzorgers,Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar. Hierin kunt u informatie lezen over o.a. de eerste contactmomenten die al voor volgende week gepland staan.Met vriendelijke groet,Yvonne Rusch
 

Strategisch beleidsplan 2019-2023 Ruimte voor morgen!

Gepubliceerd door: OBS Heiligerlee
In deze folder informeren wij u over ons nieuwe strategisch beleid ‘Ruimte voor morgen!’ Iedere vier jaar kijken wij als organisatie naar wat we bereikt hebben de afgelopen periode en naar wat we de komende jaren willen bereiken. De afgelopen vier jaar hebben we veel van onze doelen beha…
 

 Kindcentrum Heiligerlee

Directeur: Yvonne Rusch

Schoollaan 5
9677 PV, Heiligerlee

0597 - 43 07 30

obsheiligerlee@sooog.nl