Onze school

OBS Heiligerlee is gehuisvest in een karakteristiek schoolgebouw met een frisse uitstraling. Het  ligt aan de Schoollaan, nabij sportpark “De Hoogte” te Heiligerlee.

OBS Heiligerlee is een openbare school. Dat wil zeggen dat iedereen welkom is, ongeacht sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.Onze school moet een plaats zijn waar verschillende opvattingen en levensstijlen elkaar kunnen ontmoeten, op basis van wederzijds respect en vertrouwen in elkaar.

We werken met gecombineerde klassen, waar kinderen mét en ván  elkaar leren. Door onze manier van werken is de effectieve leertijd  hoog en is er  individuele aandacht voor onze leerlingen.

Waar staat OBS Heiligerlee voor?

De kinderen optimaal laten ontwikkelen in overeenstemming met hun mogelijkheden waardoor ze zo goed mogelijk zijn toegerust voor hun verdere schoolloopbaan.

Wanneer u meer hierover wil lezen, download dan rechts de Schoolgids en/of het Schoolplan.