Plusgroep

Voor leerlingen vanaf groep 3 die meer uitdaging/verdieping aankunnen, is er een plusgroep.
Een speciaal hiervoor opgeleide leerkracht verzorgt de lessen voor deze groep leerlingen.