Vakleerkrachten

 Alle leerlingen, van groep 1 tot en met groep 8 krijgen minimaal twee uur bewegingsonderwijs, waarvan een uur van de vakleerkracht bewegingsonderwijs. Het andere uur bewegingsonderwijs wordt verzorgd door de eigen leerkracht die hiervoor bevoegd is. 

Vanaf groep 5 kunnen kinderen, mits er voldoende aanmeldingen zijn, Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) of godsdienst onderwijs (GVO) volgen. 
Deze vakken worden gegeven door externe, speciaal hiervoor opgeleide vakleerkrachten.