Visie en missie

Kindcentrum Heiligerlee valt onder Stichting Openbaar Onderwijs Oost-Groningen (SOOOG).  SOOOG-scholen stimuleren kinderen zich zo breed mogelijk te ontwikkelen. Een eigen mening te vormen. Verantwoordelijkheid te nemen, besef te krijgen van sociale samenhang. Van verbondenheid en het belang van samenwerken. We leren jonge mensen in mogelijkheden te denken en een creatieve, onderzoekende houding aan te nemen. 

Het hoofddoel van SOOOG is altijd: Passend onderwijs van constante, hoge kwaliteit verzorgen voor alle kinderen in een veilige omgeving, voor nu en in de toekomst. 

Hoe zien wij de opdracht van onze school? 

Onderwijs is voortdurend in beweging onder invloed van maatschappelijke veranderingen en mede daarom willen wij een lerende school zijn. Wij zien het als een kerntaak dat wij kinderen kennis aanbieden in een rijke leeromgeving met samenhang en verbinding.  

Daarnaast is het belangrijk, dat kinderen kritisch leren denken, zeker ook in deze digitale wereld waarin veel informatie op mensen afkomt, en dat we hen de mogelijkheden bieden om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Immers ieder kind ontwikkelt zich het best via het pad dat bij zich past. 

Wij zetten ons ervoor in dat ieder kind een positieve eigenwaarde ontwikkelt. Elkaar inspireren, waarderen, respecteren, creativiteit en doorzettingsvermogen vinden wij belangrijk. Ons team heeft oog en hart voor ieder kind. Wij gaan het educatieve partnerschap met ouders aan omdat positieve ouderbetrokkenheid van grote waarde is voor de ontwikkeling van ieder kind. 

Onze kernwaarden zijn: Samenwerking, verantwoordelijkheid, kennis/bekwaamheid/kwaliteit, veiligheid, enthousiasme en plezier, ontwikkeling en groei. 

Kindcentrum Heiligerlee is een openbare school. Dat wil zeggen dat iedereen welkom is, ongeacht sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Onze school is een plaats waar verschillende opvattingen en levensstijlen elkaar kunnen ontmoeten, op basis van wederzijds respect en vertrouwen. We werken met gecombineerde klassen, waar kinderen mét en ván elkaar leren. Daarnaast hebben we groepsoverstijgende lessen en activiteiten waarbij de doelen mede gericht zijn op de sociale en emotionele ontwikkeling van de kinderen. Door onze manier van werken is de effectieve leertijd hoog en is er individuele aandacht voor onze leerlingen. De kinderen optimaal laten ontwikkelen in overeenstemming met hun mogelijkheden waardoor ze zo goed mogelijk zijn toegerust voor hun verdere schoolloopbaan, dat is waar wij voor staan! 

Wat gaat er allemaal gebeuren ?

Er zijn op dit moment nog geen agendaitems toegevoegd.

 Kindcentrum Heiligerlee

Directeur: Yvonne Rusch

Schoollaan 5
9677 PV, Heiligerlee

0597 - 43 07 30

obsheiligerlee@sooog.nl