Medezeggenschapsraad

Op onze school bestaat de M.R. uit twee ouders en twee leerkrachten. Eens per twee jaar vinden verkiezingen plaats. De oudergeleding van de M.R. wordt gekozen door ouders van de leerlingen, de personeels­geleding wordt gekozen door de leerkrachten. 

Oudergeleding MR: 

 

Personeelsgeleding MR: 

Günther de Vries (voorzitter) - g.de.vries@sooog.nl

Jeroen Bosker  

 

Gerrit Cazemier 

Marcel Dijkstra 

 

De M.R. vergadert ongeveer eens per zes weken en indien noodzakelijk vaker. De data vindt u in onze maandelijkse nieuwsbrief en in de agenda van MijnSchool. De vergaderingen zijn openbaar, dus toegankelijk voor belangstellende ouders en leerkrachten. 

Wat gaat er allemaal gebeuren ?

Er zijn op dit moment nog geen agendaitems toegevoegd.

 Kindcentrum Heiligerlee

Directeur: Yvonne Rusch

Schoollaan 5
9677 PV, Heiligerlee

0597 - 43 07 30

obsheiligerlee@sooog.nl